TeluguPeople
  are the trend-setters

Active Blogs | Popular Blogs | Recent Blogs

VENKAT ESWAR RAO 's Blogs >> NITYA POOJAA VIDHAANAM

VAISWA DEVAM - PAAYTA SUDDHI - GAAYATRI

( ఈ విధంగా చెయ్యడం వైశ్వ దేవ వ్రతం అంటాము..
వేదాల్లో సైతం దీని ప్రస్తావన ఉంది.
.
శని భగవానుని ప్రభావం నుండి కాపాడటానికి, ఎలి నాటి శని కాలం లో,
శని మహర్దశ జరుగుతున్నప్పుడు, శని భగవానుడు యోగ కారకుడైనప్పుడూ..
అంతెందుకు..
మనం చేసే పాపం నుండి జీవ హింసా దోషం నుండి రక్షించుకోడానికి ఈ యజ్ఞం ఖచ్చితం గా చేయాలి..మనుష్యులమై పుట్టినందుకు..
ప్రతి వ్యక్తీ.. పంచ యజ్ఞాలు చేయాలి..అందులో ఇది ఒకటి..
కనీసం ఇది కూడా చెయ్యకుంటే మన జన్మ వృథా ..ప్రతి గృహస్తు తప్పనిసరిగా చేసే తీరాలి అంటే అతిశయోక్తి కానే కాదు..
సత్యం సత్యం సత్యం...)

అటు పిమ్మట..పూజ మందిరం లో ప్రవేసించి..శుభ్రంగా చిమ్మి ( చీపురు ప్రత్యేకంగా ఉండాలి )
క్రితం రోజు పూజ నిర్మాల్యాన్ని భక్తి తో తొలగిస్తూ..ఆ పూవులను కళ్ళకు అద్దుకొని..కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి పూల బాలలకు తమ జీవితాలను త్యాగం చేసి మన పూజా కార్యక్రమంలో
వినియోగింప బడినందుకు ఇవన్నీ శ్రద్ధగా సేకరించి ఒక క్యారీ బాగ్ లో సర్దుకోవాలి..మంచి గట్టి దైన బాగ్ ఒకటి ఉంచుకోవాలి..ఆఖరికి అగర్బత్తి పుల్లలతో సహా..అన్నీ అందులో వేసి..నిండిన తర్వాత కొన్ని రోజులకు మనం గణపతి నిమజ్జనం ఎలా చేస్తామో అలా చెయ్యాలి..నీళ్ళల్లో కలపాలి..ఇందులో మనం పూజకై ఉపయోగించిన వస్తు జాలం సమస్తమూ వేయాలి..
ఒక్కటి కూడా మిగల రాదు ఆఖరుకు మనం వాడే అగ్గి పెట్టె ల తో సహా..అగర్బత్తి పెట్టె లతో సహా..నువ్వుల నూనె ప్యాకెట్ తో సహా..మనం ఎంతగానో ప్రేమించే వ్యక్తి జ్ఞాపకాలని ఎంత పదిలంగా ఉంచుకుంటామో అలా అన్న మాట )
అటు పిమ్మట..క్రితం రోజు మన దైనందిన జీవితం గడిపాక ఇంటికి వొచ్చి స్నానాదులు ముగించుకొని ఈ పనులన్నీ చెయ్యాలి..అలానే పూజ పాత్రలను శుభ్ర పరచుకొని పూజా మందిరం లో ఉంచి చక్కగా బోర్లించి ఉంచాలి..ఒక వేళ కుదరని పక్షం లో..
ఉదయం శుభ్ర పరచుకోవచ్చు..

పూజ పాత్రల శుద్ధి క్రమం :
1 . మొదటగా మనం భగవంతుని నైవేద్యం కొరకు ఉద్దేశించిన పాత్ర
2 భగవంతుని కి నైవేద్య సమర్పణ అపుడు సమర్పించే జల పాత్ర ( మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి అంటాము కదా..అప్పుడు ఘన పదార్థమైన నివేదనతో పాటు భగవానుని దప్పిక తీర్చేందుకు ఉద్దేశించిన జల పాత్ర )
౩. ఘంట
4 . హారతి పళ్ళెం
5 . దీపారాధన కుందులు
6 . అగర్బత్తి స్టాండ్
7 . మనం ఆచమనానికి ఉపయోగించే పంచ పాత్ర ఉద్ధరిణ
పూజ పాత్రల శుద్ధి చేయడానికి ఒక బకెట్ పెట్టుకొని సర్ఫ్ వేసి..మన చేతులతోనే శుభ్రంగా తోమాలి
ఇందుకు మనం ఉపయోగించే విం కానీ, scrubbler కానీ ప్రత్యేకంగా ఉండాలి..
ఇదంతా మన స్వహస్తాలతో జరగడం ఉత్తమం..
గృహిణి చేసే పక్షం లో..స్నానానంతరమే చెయ్యాలి..అసలు ఆ మాట కొస్తే..
.స్నానం చేశాకే వంట చేయాలి..
పని మనిషి చేత చేయించడం అధమం..కుదరని పరిస్థితుల లో..భగవంతునికి ఈ విధంగా చేయాల్సి వచ్చినందుకు క్షమాపణ చెప్పుకొని చెయ్యాలి..అంతెందుకు మనం దేవుడు మన కళ్ళ ఎదుట మన ఆతిధ్యం స్వీకరించడానికి మన ఇంటికి వస్తున్నాడు అని నమ్మాలి, సంభావించాలి... మన ఇల్లు చూడటానికో..మనల్ని కలవడానికో ఒక మిత్రుడో ఎవరో వస్తున్నారంటే ఎంత హడావిడిగా ఉంటాము..అంత ఆరాటం ఉండాలి..ఎంత శ్రద్ధగా, ప్రేమగా కాఫీ తాగండి, టిఫిన్ చెయ్యండి అని ఎలా ప్రేమ గా కొసరి కొసరి వడ్డిస్తామో..అంత ప్రేమగా చేయాలి..భక్తీ విశ్వాసాలతో..
అపుడే
భగవంతుని కరుణకి పాత్రులవగలం ..

అటు పిమ్మట...కాళ్ళు చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కొని ( చీపురు కన్నా ఒక మంచి చిన్ని టర్కీ టవల్ .
నాప్కిన్, ఇంకా మంచిది ..దేవుడి విగ్రహం తుడవడానికి ఒకటి..పరిసరాల శుభ్రత కోసం ఒకటి..
ఇలా రెండు మూడు పెట్టుకొని ఆ వస్త్రాల శుభ్ర త కోసం కూడా separate గా surf ప్యాకెట్ పెట్టుకొని ఉతకాలి...అంత శ్రద్ధా భక్తులతో..మీకు కుదరని పక్షం లో .
మీ శ్రీమతి మీ పిల్లలు..మీ అమ్మ మీ తమ్ముడు ఎవరైనా చేయొచ్చు , భక్తీ . శ్రద్ధాభావం ముఖ్యం )

అటు పిమ్మట ప్రత్యక్ష పరమేశ్వరుడైన, ఆ సూర్య భగవానుని ఎదు ట నిలబడి నమస్కరిస్తూ
( సూర్య భగవానుడు నమస్కార ప్రియుడు కాన నమస్కరిస్తూ ఉండాలి )
గాయత్రి 10 సార్లు జపించి..
ఒక్కొక్క గాయత్రి అయ్యాక నమస్కరించండి
అలా పది సార్లు నమస్కరించుకోవచ్చు
లేదా అష్టోత్తరం చెయ్యండి
మీ శక్తి..మీ భక్తీ.. ఇచ్చాస క్తి..
హి సూర్య భగవాన్...ఆరోగ్య ప్రదాతా..మా అజ్ఞానం పోగొట్టి వెలుగుల్ని విరజిమ్మి..మాకు అన్నం సమకూర్చే దేవ దేవా అని నుతించి.,..
హే దినకరా..గ్రహరాజా, నీకు నా భక్తీ పూర్వక వందనం సమర్పిస్తున్నాను మహాదేవా అని.. 
Be first to comment on this Blog Post!
  
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Get the best Results!
Reach potential customers thru TeluguPeople.com, advertise with us!!
Beauty and Skin Care
For all your favorite branded products of Beauty, Skin Care, Perfumes, Makeup and more!
College Admissions in USA
Guaranteed Admissions or Processing Fee will be refunded. At USAdmissions.com
EducationAndhra.com
One-stop Destination for Information on Educational Resources related to Andhra Pradesh
Regional News
Anantapur
Eluru
Guntur
Hyderabad
Kadapa
Kakinada
Karimnagar
Kurnool
 
Nellore
Ongole
Nizamabad
Rajahmundry
Tirupati
Visakhapatnam
Vijayawada
Warangal
Photos
News Gallery
Cinema Gallery
Beauty Gallery
Fashion Gallery
Sports Gallery
Travel Gallery
Devotion
Articles
All Articles
Poetry
Short Stories
Blogs
My Blogs
Popular
Active Blogs
Recently Created
Classifieds
Jobs
Real Estate
Automobile
Personals
Networking
My Friends
New Members
Invite a Friend
 
Discussion
Poetry
Govt and Politics
Offbeat and Jokes
Videos
Top in Views
Top by Rank

(C) 2000-2018 TeluguPeople.com, All Rights Reserved.