TeluguPeople
  are the trend-setters

 
Articles: Arts and Culture
prapaMcha telugu rachayitala mahAsabhalu
- Mr. VIRABHADRA SASTRI KALANADHABHATTA
  Page: 1 of 2   Next > >  
bhaarata svaataMtrya vajrOtsavaala saMdarbhaMgaa jaatIyabhaava sfUrtitO prapaMchasthaayilO kRuShNaajillaa rachayitala saMghaM aadhvaryaMlO nirvahistunna prapaMcha telugu rachayitala mahaasabhalu sepTeMbaru 21, 22, 23 tEdIlalO Sukra, Sani, aadivaarAllO vijayavaaDa SEShasaayi e.si. kaLyaaNamaMDapaM (baMdaru rOD labbIpETa) lO jarugutaayi. mitrulaMdarU vichchEya praardhana. kaaryakramAlu SukravaaraM 21va tEdI udayaM 10 gaMTalaku mahaakavi gurajaaDa appaaraavu sabhaavEdikapei jarige praaraMbha sabhaku aaMdhrapradES` gavarnaru gow SrI naaraayaN` dat` tivaari gaaru mukhya atithigaa, sabhaadhyaxulugA raaShTra paSusaMvardhaka, matsya Saakhaamaatyulu gow SrI maMDali buddhaprasaad` gaaru, gowrava atithulugaa gow SrI aanaM raamanaaraayaNa reDDigaaru, raaShTra saaMskRutika Saakhaamaatyulu, gow SrI dharmaana prasaadaraavugaaru, raaShTra revenyU Saakhaamaatyulu, gow SrI pinnamanEni veMkaTESvara raavu gaaru, raaShTra graamINa nITi sarafaraa Saakhaamaatyulu, gow SrI lagaDapaaTi raajagOpaal paarlameMT` sabhyulu mahaasabha praaraMbhOpanyaasaaniki padmabhUShaN` Daa. si. naaraayaNareDDi gaaru, pratyEka aahvaanitulugaa SrI es`. udayabhaanu gaaru, prabhutva chIf` vip`, SrI ke. naagESvara raavu gaaru, kRuShNaajillaa pariShat` adhyaxulu, SrI eilaapuraM veMkayya gaaru, SaasanamamDali sabhyulu, SrI dEvinEni raajaSEkhar` gaaru, Saasanasabhyulu, SrI vaMgavITi raadhaakRuShNa gaaru, Saasanasabhyulu, SrI naajar` vali gaaru, Saasanasabhyulu, SrImati mallikaa bEgaM gaaru, vijayavaaDa mEyar` SrI mallaadi viShNu gaaru, uDaa cheirman` SrImati chitraa raamachaMdran` gaaru, prabhutva kaaryadarSi, paryaaTakaSaakha SrI navIn`miTTal`gaaru, kRuShNaajillaa kalekTar` SrI si.vi.aanamd` gaaru, vijayavaaDa nagara pOlIs` kamIShanar` Daa. raaLLabaMDi kavitaa prasaad` gaaru, DeirekTar` aaMdhrapradES` saaMskRutika Saakha svaagata vachanaalu cheppEMduku : SrI yaarlagaDDa laxmIprasaad` gaaru, cheirman` aaMdhrapradES` hiMdI akaaDamI, mahaasabhala kaaryanirvaahaka saMghaadhyaxulu kaaryakrama nirvahaNaku : SrI guttikoMDa subbaaraavu gaaru, adhyaxulu, kRuShNaajillaa rachayitala saMghaM. adhyaxulu, Daa. ji.vi.pUrNachaMd` gaaru, kRuShNaajillaa rachayitala saMghaM pradhaana kaaryadarSi paalgoMTAru. 21-9-2007 SukravaaraM udayaM 11-30 nuMDi 1-00 varaku sowhaardra sabha raayaprOlu subbaaraavu sabhaavEdika svaagataM : SrI gabbiTa durgaaprasaad` sabhaadhyaxulu : SrI ke.naagESvara raavu gaaru, cheirman`, kRuShNaajillaa pariShat` mukhya atithi : SrI e.bi.ke prasaad` - adhyaxulu adhikaara bhaaShaa saMghaM aatmIya atithi : aachaarya DeviD` ghalman teluguSaakha jerUsalEM gowrava atithulu : Daa. nirmal` kaaMti bhaTTaachaarya, prasiddha beMgaalI rachayita Daa. je.pi. daas` prasiddha oriyaa rachayita Daa.ke.sachchidaanamd` prasiddha malayaaLI rachayita Daa.eM Di farUk - prasiddha urdU rachayita nirvahaNa : SrI raamatIrtha mojaayik saahitya saMstha, viSaakhapaTTaNaM vaMdanasamarpana : SrI naraharaSeTTi narasiMhaaraavu, nyaaya salahaadaaru, kRuShNaajillaa rachayitala saMghaM. (iMkaavuMdi)

Be first to comment on this Article!

  Page: 1 of 2   Next > >   
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Get the best Results!
Reach potential customers thru TeluguPeople.com, advertise with us!!
Beauty and Skin Care
For all your favorite branded products of Beauty, Skin Care, Perfumes, Makeup and more!
College Admissions in USA
Guaranteed Admissions or Processing Fee will be refunded. At USAdmissions.com
EducationAndhra.com
One-stop Destination for Information on Educational Resources related to Andhra Pradesh
News
Headline News
Cinema News
Business
Special Stories
Devotion
NRI News
Social Media
Facebook
Movie Gallery
Devotional Gallery
Twitter
Photo Galleries
News Gallery
Cinema Gallery
Beauty Gallery
Fashion Gallery
Sports Gallery
Travel Gallery
Devotion
Classifieds
Jobs
Real Estate
Automobile
Personals

Search TeluguPeople.com

(C) 2000-2019 TeluguPeople.com, All Rights Reserved.