TeluguPeople
  are the trend-setters

 
Articles: Short Stories
పొయెట్రీ ఆఫ్ లైఫ్
- Site Administrator
< < Previous   Page: 2 of 7   Next > >  
'ఏవండోయ్! తిరుపతంటే గుర్తొచ్చిందండీ! ఆ వెంకన్న బాబుకు ఏనాడో మొక్కుకున్నాను. ఆ మొక్కు తీర్చకపోబట్టే ఇలాగై ఉంటుంది. అందుకే మనం వెంటనే బయల్దేరి తిరుపతికెళ్లి మొక్కు తీర్చుకొచ్చేద్దామండీ' అంది. 'అబ్బబ్బ నీ మూఢనమ్మకాల్తో అడ్డమైన మొక్కులూ మొక్కి నా ప్రాణం తోడేస్తున్నావు' అన్నాను అసహనంగా. 'అపచారం! అపచారం!' అంటూ నా భార్య చెంపలేసుకుంటే నాకు నవ్వొచ్చింది. నవ్వుతూ అడిగాను- 'అది సరే! డాక్టరు మనవాడికే జబ్బు లేదన్నాడన్నావు కదా? మరైతే వాడెందుకిలా ప్రవర్తిస్తున్నాడో కనుక్కో లేదా?' 'కనుక్కున్నానండీ. ఆయనేమిటో చెప్పారు. అదేనండీ. ఓ సారి సైకియాట్రిస్టు ఎవరికైనా చూపించమన్నాడు.' సైకియాట్రిస్టు అనగానే నా గుండె గుభేలుమంది. అయితే నా కొడుక్కి 'పిచ్చా?!' ఎక్కడ లేని భయం పట్టుకుంది. అప్పుడెప్పుడో మా అత్తయ్యకి పిచ్చెక్కిందన్నారు. ఆ తరవాత అది హిస్టీరియా అని తేల్చారు. సర్లే! 'ఏదో ఒకటి' అని గుండె దిటవు చేసుకున్నాను. డబ్బు క్షవరానికే ఇలాటివన్నీ వస్తాయి. డబ్బు పోతే జబ్బు తగ్గుతుంది. నిజానికి నాక్కూడా చాలా మందిలా సైకియాట్రిస్టును కలవడమంటే చచ్చేటంత భయం. ఎందుకంటే వాడు నాకూ ఏదో పిచ్చి ఉందంటే చావాలి. అందుకే ఊళ్లో ఓ పేరున్న సైకియాట్రిస్టు అడ్రసు చెప్పి, నా శ్రీమతినే అబ్బాయిని తీసుకుని వెళ్లి కలవమన్నాను. రెండ్రోజుల తర్వాత నా శ్రీమతి మా వాడ్ని తీసుకుని సైకియాట్రిస్టుని కలిసొచ్చినట్లుంది. 'ఏవండీ ఆ సైకియాట్రిస్టు నన్ను బయట కూచోబెట్టి, మన అబ్బాయిని తన ప్రయివేటు రూమ్‌లోకి తీసికెళ్లి మూడు నాలుగ్గంటలు పరీక్ష చేసి, మిమ్మల్నో సారి ఆయన దగ్గరకు పంపమన్నారండీ' అంది. అలాటి తప్పనిసరి పరిస్థితిలో నేను వెళ్లి ఆ సైకియాట్రిస్టును కలిశాను. 'మీకేం భయం లేదండీ. తప్పకుండా మీ అబ్బాయికి జబ్బు నయమౌతుంది. మీ అబ్బాయి అసలిలా మారడానికి కారణం మీ తల్లిదండ్రులే!' అన్నాడు సైకియాట్రిస్టు. నేనాశ్చర్యపోయాను. 'మా అబ్బాయి అలా మారడానికి కారణం మేమా' అని. 'అదేమిటి డాక్టరు గారూ? మా వాడికే లోటూ రాకుండా మేము చూసుకుంటున్నామే? వాడికి పాంట్లూ షర్టులే కాకుండా సూట్లు కూడా కుట్టించానే? అదేం ఖర్మమో మగాళ్ల బట్టలేసుకోకుండా ఆడవారి బట్టలు కట్టుకోడమేమిటండీ? ఎవరైనా చూస్తే నా పరువేంగాను? వాడికసలు పెళ్లవుతుందా? తృతీయ ప్రకృతి వాడనుకోరూ?' అన్నాను. సైకియాట్రిస్టు నా మాటలకు చిన్నగా నవ్వాడు. 'అసలు ప్రతి జీవిలోనూ 'ఆడా-మగా' లక్షణాలు రెండూ కలగాపులగంగా ఉంటాయి. అయితే, ఆ రెండూ సమపాళ్లల్లో ఉంటా ఏ బాధా ఉండదు. ఇది మనస్సుకు సంబంధించినదే సుమండీ! మానసిక స్థితిలో ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా ఇలా విపరీత పోకడలు పోతాడు మనిషి'. ఇలా ఆయన చెప్పి, నన్ను ఆయన తన ప్రయివేట్ రూమ్‌లోకి తీసికెళ్లి నన్ను కూచోమని ఒక సి.డి డిస్కు తెచ్చి, దాన్ని ప్లేయర్ లో పెట్టి ఆన్ చేశాడు. నాకు మావాడి మాటలూ - డాక్టరు గారి మాటలూ ఒకదాని తరవాత ఒకటిగా స్పష్టంగా వినిపిస్తున్నాయి. *********************************

Read 2 Comment(s) posted so far on this Article!

< < Previous   Page: 2 of 7   Next > >   
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Get the best Results!
Reach potential customers thru TeluguPeople.com, advertise with us!!
Beauty and Skin Care
For all your favorite branded products of Beauty, Skin Care, Perfumes, Makeup and more!
College Admissions in USA
Guaranteed Admissions or Processing Fee will be refunded. At USAdmissions.com
EducationAndhra.com
One-stop Destination for Information on Educational Resources related to Andhra Pradesh
News
Headline News
Cinema News
Business
Special Stories
Devotion
NRI News
Social Media
Facebook
Movie Gallery
Devotional Gallery
Twitter
Photo Galleries
News Gallery
Cinema Gallery
Beauty Gallery
Fashion Gallery
Sports Gallery
Travel Gallery
Devotion
Classifieds
Jobs
Real Estate
Automobile
Personals

Search TeluguPeople.com

(C) 2000-2019 TeluguPeople.com, All Rights Reserved.