TeluguPeople
  are the trend-setters

 
Articles: Drama
ప్రేమ దొంగలు...
- Mr. GodDevendra GodDevendra
  Page: 1 of 12   Next > >  
ఇందులో:- ఇందులోని పాత్రలన్నీ సుమారుగా 19-22 ఏళ్ల మధ్యనున్న కాలేజీ విద్యార్థులే ఒక్క వార్డెన్ తప్ప. వార్డెన్ వయస్సు 50 సం|| ఈ నాటిక రచనా కాలం నాటికి సెల్ ఫోన్లు లేవు అని గమనించ గలరు. 1.ప్రకాశం, 2.ఏడు కొండలు, 3.సుందరం, 4.శేషావతారం. వీరు కాక ఒక 5.కివ్య.(కిటికీవ్యక్తి), మరొకరు 6.బవ్య (బయట వ్యక్తి), 7.వార్డెన్. [అది ఒక గదికిద్దరు స్టూడెంట్స్ వుండే హాస్టల్ గది.ఎం.బి.లో ఒక గుమ్మం.ఎవరు గదిలోకి రావాలన్నా అందులోంచే రావాలి.ఎం.బి.కి ఇరుపక్కలా గోడకి కిటికీలుంటాయి.ఈ కిటికీలకి షట్టర్సుంటాయి గానీ ఊచలుండవు.గది వెనక మైన్ పాసేజి ఉంది. ఆ కారిడర్లో తిరిగే స్టూడెంట్స్ అడపాదడపా అటూ-ఇటూ మాటాడుకుంటూ తిరుగుతూంటారు. ప్రేక్షకులకి కనిపిస్తుంటారు. ఒక కిటికీ లో టెలిఫోనుంటుంది. గదిలోంచీ గది బయట కారిడర్లోంచీ ఫోను అందుకుని మాటాడేటందుకు వీలుగా ఉంటుంది. గదిలో రెండు టేబుళ్లూ, రెండు మంచాలూ, రెండు కుర్చీలూ ఉంటాయి. పుస్తకాలు టేబుళ్ల మీద చిందరవందరగా పడి ఉంటాయి. గది గోడలకి సినీ హీరోయిన్ల అర్థ నగ్న క్యాలెండర్లు వ్రేలాడుతుంటాయి. అలాగే గోడలకి నాలుగు అట్టబోర్డులు వుంటాయి.. {తెరతీయగానే:- 'ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకో మనసంత హాయి నింపుకో' అనే సినీ పాట శ్రావ్యంగా సన్నంగా వినిపిస్తూంటుంది. కివ్య మైన్ పాసేజిలో ఫోనులో ఆనందంగా ఏదో మాటాడుతుంటాడు. మాటలు వినిపించవు గానీ అతని ముఖంలో హావభావాలు కనిపిస్తుంటాయి. ప్రకాశం తన మంచంపై పడుకుని ఒక శృంగార పత్రికని తిరగేస్తుంటాడు. పాటా మ్యూజిక్కూ ఆగుతాయి.} - అప్పుడు :- ప్రకాశం:- ఓహ్ ! బోర్ ! లైఫ్ !! మై వైఫ్ లెస్ లైఫ్ !! (అని గట్టిగా అరిచి, చేతిలోని శృంగార పత్రికని విసిరేస్తాడు.) కిటికీ వ్యక్తి:- ఏయ్ మిస్టర్ ! గట్టిగా అరవకు. ఫోను లాగుతోంది. ప్ర:- ఇది మరీ బాగుంది. నేను నా రూంలో అరుచుకుంట్ను కరుచుకుంటాను నీకేం? అసలు ఫోను నా కిటికీలో ఉంచి పెద్ద న్యూసెన్సు చేశారు. కివ్య:-అయితే, వార్డెన్ తో చెప్పి నా రూం దగ్గరకి ఫోను మార్చుకో మంటావా? ప్ర:- నో!నోనో!!ఎక్స్ క్యూజ్ మీ గురూ! కేరీ ఆన్ !! కివ్య:-(ఫోనులో) అబ్బే! నీతో కాదు డాళింగ్ !! నా పక్క రూం గూస్ తో మాటాడుతున్నాను. ఈవెనింగ్ ని బీచ్ కెడదాము.ఓ.కే! ఛీరియో!వుంటాను.(ఫోను క్రెడిల్ చేసి వెళ్లి పోతాడు.) ప్ర:- గూస్ ట! గూస్ ! డాంకీ వెధవ!!ఎంత మాటన్నాడూ?! బోడి గొప్ప!తనకే కదా లేడీస్ హాస్టల్లో కాబోయే పెళ్లాం మేనకోడలుందికదా అని గర్వం! ఆఫ్టరాల్ లవ్ !ఐ టూ కెన్ లవ్ ఎ జాస్మిన్ లైక్ గర్ల్ ఆఫ్ ద లేడీస్ హాస్టల్ !(ఒక సారి తన్మయంగా గోడలకున్న సినీ హీరోయిన్లని ఆబగా చూస్తాడు. ఫోనుదగ్గరకెళ్లి ఫోను అందుకో బోయి, కారిడర్ లోకి తొంగి చూసి) గుడ్ గాడ్ ! కారిడార్లో ఎవరూ లేరు. (గబ గబా రిసీవరందుకుని లేడీస్ హాస్టల్ కి డయల్ చేస్తాడు.)

Be first to comment on this Article!

  Page: 1 of 12   Next > >   
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Get the best Results!
Reach potential customers thru TeluguPeople.com, advertise with us!!
Beauty and Skin Care
For all your favorite branded products of Beauty, Skin Care, Perfumes, Makeup and more!
College Admissions in USA
Guaranteed Admissions or Processing Fee will be refunded. At USAdmissions.com
EducationAndhra.com
One-stop Destination for Information on Educational Resources related to Andhra Pradesh
News
Headline News
Cinema News
Business
Special Stories
Devotion
NRI News
Social Media
Facebook
Movie Gallery
Devotional Gallery
Twitter
Photo Galleries
News Gallery
Cinema Gallery
Beauty Gallery
Fashion Gallery
Sports Gallery
Travel Gallery
Devotion
Classifieds
Jobs
Real Estate
Automobile
Personals

Search TeluguPeople.com

(C) 2000-2019 TeluguPeople.com, All Rights Reserved.