TeluguPeople
  are the trend-setters

 
Articles: Moral Stories
konugOlu Sakti
- Mr. krishna madugundu
  Page: 1 of 1    
weMkaTaapuraMlO guMTi raMgaswaami guDi uMdi. SraawaNa maasaMlO chiwari SaniwaaraM rathOtsawaM jarugutuMdi. aanaaTi jaataraku chuTTupakkala graamaalawaaLLu wastaaru. swaamini darSiMchi taristaaru. aa rOju tirunaala. swaamini tErulO UrEgistunnaaru. koMDayya koDukutO paaTu bhaaryanu kUDa tIsukochchaaDu. guMTi raMgaswaamini tanivitIraa sEwiMchaaru aa daMpatulu. waaLLadi guDikallu graamaM, daggarE. chIkaTipaDagaanE tirugumuKaM paTTaaru. weLtu uMTE bommala aMgaDi kanabaDiMdi. adi chUsi pillODiki Edainaa aaTa wastuwu konumani cheppiMdi bhaarya. bommala aMgaDiki weLLaaru. koDuku sel`phOn` waipu cheyyi chUpistU adi kaawaali annaaDu. eMtakistaaw`? aDigaaDu koMDayya. padi rUpaayalu cheppaaDu ShaapuwaaDu. waayabbO aMta rETaa! taggadaa ani aDigaaDu koMDayya. lEdu aMtaku takkuwa raadu. nI iShTamuMTE konu lEkapOtE lEdu ani kasurukunnaaDu ShaapuwaaDu. iMkO ShaapukeLLi aDigaaru, waaDU aMtE cheppaaDu. waddu raawE lEkapOtE lEdu aMTU tIsukeLLaaDu bhaaryani. saMwatsaraM tirigiMdi. maLLaa jaatara wachchiMdi. aa jaataraku koMDayya daMpatulu wachchaaru. swaamini darSiMchukunnaaru. chIkaTi paDiMdi. tirugumuKaM paTTaaru. bommala aMgaDi kanabaDitE pillOniki bommanu koMdaamani cheppiMdi bhaarya. sarE weLdaaM annaaDu, weLLaaru. baabu sel`phOn` waipu cheyyi chUpiMchi adi kaawaali ani aDigaaDu. eMta adi ani aDigaaDu koMDayya. padihEnu rUpaayalani cheppaaDu ShaapuwaaDu. adEmayyaa alaa chebutunnaawu pOyinEDu padikE istaanannaawugaa ippuDeMduku mari aMta dhara cheptunnaawu? ani praSniMchaaDu koMDayya. krita saMwatsaraM padikE ichchinamaaTa waastawaM. kaanI ippuDadi rETu perigiMdi cheppagaanE ika maaru maaTlaaDaka ichchey`mannaaDu. Dabbulichchi tIsukunnaaDu koMDayya. dAn&n&i aMdukoni koMDayya koDuku saMtOShaMtO kEriMtalu koTTaaDu. koMDayya konnaMduku aaScharyapOyiMdi bhaarya. adEmiTaMDi padi rUpaayalakE wastunnappuDu niruDu konalEdu. ippuDu adE wastuwunu aidu rUpaayalu ekkuwa peTTi konnaareMduku?' praSniMchiMdi. osE pichchidaanaa! Dabbulu lEnappuDu padi rUpaayalainaa padi wElugaa kanabaDutuMdi. Isaari manaku paMTalu baagaa paMDAyi. rETU ekkuwa palikiMdi. pOyinEDu digubaDi raaka appula paalayyaaM. Dabbulun&n&appuDu ayidu adhikaM anipiMchadu, ani wiDamarachi cheppaaDu bhaaryaku. bharta aarthika widhaanaM arthamainaMduku aanadiMchiMdi bhaarya. bharta muMdu chUpunu mechchukoMdi bhaarya.

Be first to comment on this Article!

  Page: 1 of 1     
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Get the best Results!
Reach potential customers thru TeluguPeople.com, advertise with us!!
Beauty and Skin Care
For all your favorite branded products of Beauty, Skin Care, Perfumes, Makeup and more!
College Admissions in USA
Guaranteed Admissions or Processing Fee will be refunded. At USAdmissions.com
EducationAndhra.com
One-stop Destination for Information on Educational Resources related to Andhra Pradesh
News
Headline News
Cinema News
Business
Special Stories
Devotion
NRI News
Social Media
Facebook
Movie Gallery
Devotional Gallery
Twitter
Photo Galleries
News Gallery
Cinema Gallery
Beauty Gallery
Fashion Gallery
Sports Gallery
Travel Gallery
Devotion
Classifieds
Jobs
Real Estate
Automobile
Personals

Search TeluguPeople.com

(C) 2000-2020 TeluguPeople.com, All Rights Reserved.