TeluguPeople
  are the trend-setters

 
Articles: Drama
సంక్రాంతి 'చుట్టరికాలు'
- Editor
  Page: 1 of 5   Next > >  
ఛాయరాజ్ ఇదొక తెలుగు జానపదగీత స్వాభావ స్వరూపకం శ్రమజీవనసంబంధ బాంధవ్యాలను అభివ్యక్తీకరించే గొప్ప సందర్భాలు తెలుగులో రెండే రెండు. అవి పండగులు - ఒకటి సంక్రాంతి, రెండవది ఉగాది. మౌలికంగా దైవసంబంధమైనవి కావివి. జీవిన సౌందర్యాలను రాశులు పోసి, చూసుకొని, గుర్తుకుతెచ్చుకొని, పోల్చుకొని, కష్టసుఖాలు రెంటిలోనూ వున్న పులకింతలను - శరీర అవయవాల మొత్తంలో పలవరించి, వాటి ప్రభాస ప్రభావాలను ప్రకటించుకునే, తెలుగు ప్రజల చిత్రవిచిత్ర సంచలన పటాలు, పండగలవి. తెలుగు ప్రజల రక్తరసాయనాలలో కడిగిన జ్ఞాపకాల, ఆరాధనల, 'ఫోటో'లవి, శ్రమలు ఇచ్చిన బహుమతులవి, సంబరాలవి. కష్టజీవుల కలల ఆటపాటల బహుముఖ ప్రదర్శనలవి. ఫలితాఫలిత పురోగతికి అబ్బిన రెండు గెంతులీ పండగలు. గతాన్ని విశ్వసించి, తపించి - వర్తమానాన్ని అర్పించి, భ్రమాత్మకంగానైననా భవిష్యత్తులోకి ప్రవేశింపజేసే శ్రమసౌందర్య ప్రవేశద్వారాలవి. శ్రమసంబంధాల మహామహోన్నత రూపమైన మౌనంగా, బహిరంగంగా, గుంభనంగా ప్రదర్శించడానికి పూనికనిచ్చే బ్రహ్మాండ బొదుగులాటల పడగలవి. పుట్టుకైనా చావైనా తప్పించుకోలేని రెండు సందర్భాలవి. మృత్యువును ఆరాధించి, అమృతత్వాన్ని బోధించే జన్మార్థ వికాసాలను రాశులుగా పోసుకొని, గుండెలకు అంకితమిచ్చే మహాద్భుత శ్రమజీవన రచనలవి. ఫలహారాలవి. తెలుగు ప్రజల రెండు సాంస్కృతిక సమ్మేళనాలు ఆ రెండు పండగలు. అందులో ఒకటి గొప్ప ఒక్క హృదయమూ రెండు రెక్కలతో మూడుదినాల సంక్రాంతి యిప్పుడొచ్చింది- తెలుగు ప్రజలు పట్టణాలను వదలి, మూలాలను వెతుక్కుంటూ, పాలు పంచుకోవడానికి, ఎవరికి సాధ్యమైనంత వారి సంపదలను వీలైనంతగ చంకనో, నెత్తిలో పెట్టుకొని తోడ్చుకొని పల్లెలకు వచ్చే ఏకైక సందర్బం సంక్రాంతి. పట్టణాలు తమ పూర్వ స్వరూపాలైన గ్రామాలుగా మారిపోయి - దేశం పల్లెల సమాఖ్యగా మారిపోయే సందర్భం ఏదంటే! సంక్రాంతి ఒక్కటే. ఈ రూపకంలో 'పిల్లడు' వయస్సు 60 ఏళ్లు. 40 ఏళ్లుగా స్వగ్రామానికి దూరమై, ఇప్పుడు ఒంటరిగా సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా వచ్చాడు. ఈ గ్రామంలో ఇతడికి ఇల్లులేదు, భూమి పుట్రాగాని, బంధువులు గాని లేరు. చిన్ననాటి స్నేహితురాలు 'పిల్ల' ఆ గ్రామంలో వుందని కూడా తెలియదు. ఆ గ్రామంలో తన పూర్వ సంబంధం తెలిపి, అందర్నీ పలుకరించి వెళ్దామని వచ్చాడు. 'పిల్ల' పలకరింపుతో గుర్తుకొచ్చి, ఆ 'పిల్ల'ను పోల్చుకొని ఆమె వెంట ఆమె ఇంటికి చుట్టంగా వెళతాడు. ఇష్టాలు అనండి, ప్రేమే అనుకోండి, అవి వివాహ సంబంధాలుగా ఫలించనప్పుడు - ఆయా స్త్రీ పురుష సంబంధాలు స్నేహ సంబంధాలుగా వున్నా, వారు ఒకరికొకరు చుట్టాలుగా ఆత్మీయంగా సంబోధించే మౌన సాంప్రదాయం, కొన్ని ప్రాంతాల తెలుగు ప్రజల సంస్కృతిలో వుంది. మరి ఆ పిల్ల సంగతి? ఆ పిల్ల వయస్సు 58. పిల్లడకు బాల్య స్నేహితురాలు. ఆ రోజుల్లో ఈ పిల్ల 5వ తరగతి చదివి మానేసింది. పట్నం చదువుతున్న ఈ పిల్లడకు ఈ పిల్లనిచ్చి పెళ్లి చేయాలని ఆమె తల్లి తండ్రులు ఆశించారు. కానీ, ఫలించలేదు. ఈ విషయం పిల్లకు బాగా తెలుసు. ఆమెకు ఈ పిల్లడు చాలా గుర్తుండిపోయాడు. ఒంటరిగా ఈ ఊరొచ్చిన పిల్లడును గుర్తుపట్టింది. మరొకరిని పెళ్లిచేసుకొని క్రమంగా ఆస్థిపాస్తులమ్మేసుకొని, ఉద్యోగరీత్యా పట్టణాలకుపోయి కనుమరుగైపోయాడు పిల్లడు. ఈమె ఇంకొకరిని పెళ్లిచేసుకొని గంపెడు సంసారంతో శ్రమజీవన సౌందర్యంలో డోలలాడుతోంది. సంక్రాంతి పండగ పనుల్లో వున్న ఈమె పిల్లడును గుర్తుపట్టి, సంబరపడి, ఈయనకు ఈ ఊర్లో బంధువులెవరూ లేరని తెలుసుకాబట్టీ, తన దగ్గరకే వచ్చినట్టు భావించి తన ఇంట్లోకి తీసుకెళుతుంది. ప్రేమ-కానిది! ఆమె హృదయాన్ని అది కెలికిందేమో మరి!

Be first to comment on this Article!

  Page: 1 of 5   Next > >   
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Get the best Results!
Reach potential customers thru TeluguPeople.com, advertise with us!!
Beauty and Skin Care
For all your favorite branded products of Beauty, Skin Care, Perfumes, Makeup and more!
College Admissions in USA
Guaranteed Admissions or Processing Fee will be refunded. At USAdmissions.com
EducationAndhra.com
One-stop Destination for Information on Educational Resources related to Andhra Pradesh
News
Headline News
Cinema News
Business
Special Stories
Devotion
NRI News
Social Media
Facebook
Movie Gallery
Devotional Gallery
Twitter
Photo Galleries
News Gallery
Cinema Gallery
Beauty Gallery
Fashion Gallery
Sports Gallery
Travel Gallery
Devotion
Classifieds
Jobs
Real Estate
Automobile
Personals

Search TeluguPeople.com

(C) 2000-2019 TeluguPeople.com, All Rights Reserved.