TeluguPeople
  are the trend-setters

 
Articles: Science
* * * aayurvEdam lO Rutuvula varNanam * * *
- Yenki
  Page: 1 of 1    
1.hEmanta Rutuvu, 2. SiSira Rutuvu 3. vasanta Rutuvu 4. greeshma Rutuvu 5. varsha Rutuvu 6. SaradRutuvu. 1.hEmanta Rutuvu : --------------------- ee Rutuvu pravESinchETappuTiki dikkulannee pogatO ninDinaTTugaa unDi suuryuni prabhaavam peddagaa unDadu.ee RutuvulOgaali uttaramvaipununDi veestuunTundi.challagaa unDi oLLu gagurpaaTunu kaligistundi.lOdhra,priyangu,punnaaga, tella kaluva, vennela teega ivvannee chakkagaa pushpinchi prakaaSavantamgaa kanipistuu unTaayi. Enugu ,mEka ,dunnapOtu ,gurram ,kaaki ,pandi ivvannee chaala balamgaa tayaarai madaanni kooDa kaligi unTaayi.nadulanni daTTamaina poga manchutO kappabaDi unTaayi.chEpalu baaga perigi unTaayi.baavilO neeru vEDigaa unTundi. vaataavaaraNam challagaa unDaDam chEta SareeramlOni vEDi bayiTiki vachchaaka tirigi pravESinchi jaTharaagnini deeptimpachEstundi.deenitO aakali baagaa unTundi.manashyulu balishTamga tayaaravutaaru rOgaala sankhya takkuvagaa unTundi. ee RutuvulO ekkuvagaa teepi , pulupu uppu unDE aahaaram baagaa teeskOvaali.neyyi kooDaa baagaa vaaDaali.aahaaram vEDigaa unDagaa bhujinchaali. maamsaahaaraanni ekkuvagaa tinaali.agni baagaa prajvarilli unDaDam valana aa agnini challarcha Daaniki(aakali teerchaDaaniki ) balamaina aahaaranni ivvaali. lEkapOtE aa agni teekshaNatvamchEta SareeramlOni dhaatuvulu kooDaa kariginchabaDE pramaadam undi.vyaayaamam ekkuvagaa cheyyaali.aayil masaaj laanTivi chEyinchukOvaali.vanTiki nalugu peTTukOvaali.vEDi neeTini snaanam gaa upayOginchaali.ettu takkuvagaa unDE gadullO nivasinchaali. gadilO vEDi unDElaa ErpaaTu chEsukOvaali.kambaLitO siddhamaina mancham pai paDukOvaali.kumkumapuvvu agaru laanTi sugandhadravyaalatO vanTiki lEpanam peTTukOvaali.unni baTTalanu dharinchaali. 2.SiSira Rutuvu : ------------------- ee RutuvulO mEghaalu gaalulu varshaalu valana challadanam ekkuvagaa unTundi .ee kaalamlO inchuminchugaa hEmantaRutuvulaanE unTundi. 3.vasanta Rutuvu : -------------------- ee RutuvulO gaali dakshiNamvaipununchi ekkuvagaa veestundi.malaya parvatam dakshiNamvaipu unTundanTaaru .aa parvatam painunchi vachchE vaayuvulu malayamaarutaalu. ivvi ee kaalamlO ekkuvagaa unTaayi.suuryuDu melligaa teekshaNatani pondutuu unTaaDu.cheTlannee kotta chiguLLani chiguristuu unTaayi.dikkulannee nirmalamgaa unTaayi.palaaSa ,aaSOka ,maamiDi ivvannee kotta molakalostunTaayi.mattu kOkilalu kilakilaaraavaalatO prakRutininDi unTundi. alaagE bhramara raaSula sumadhura swaraalatO raagaranjitamai unTundi.ee kaalamlO suurya kiraNaalayokka vEDiki kaligina kafam mana jaThaagniki ibbandi kalginchi vyaadhulani kaligistundi. ee vasantaRutuvulO vyaayamam , baaDeemasaaj ,nalugu peTTukOvaDamlaanTi kriyalu cheyyaali .gOdhumalatOchEsina aahaaraanni ekkuvagaa tinaali.snEhitulatO kalisi sundara udyaanavanaalalOki vyaahyaLiki veLLaali. chakkagaa snaanam chEsi chandanam lEpam chEsukuni cheraku , draaksharasaalni traagaali.SonThi,khadira chandanam tungamustalachE kaachabaDina neeTini traagaali.ee kaalamlO challaTi aahaara padaardhaalani teesukOkooDadu.pagaTinidra nishiddhamu.teepi pulupu aayileegaa unDE padaardhaalani kooDaa visarjinchaali. 4.greeshma Rutuvu : ------------------- ee RutuvulO suuryuDu avise pushpamlaa teekshaNamgaa vEDigaa unTaaDu.gaali ee kaalamlO naiRuti dikkulO veestundi.gaali sukhaanni kalgistundi.vEDi gaali, enDa chemaTalachEta manashyulu jvaram vachchina vaari laa unTaaru. enDa vEDimiki Enugulu dunnapOtulu nadineeTilO digi aa neeTini kalushitam chEstunTaayi.nadulalO neeru enDipOyi gaTlu periginaTlugaa unTaayi.enDina raalina aakulu , enDina beraDulatO cheTlu neeDanivvalEka satamatamavutunTaayi. ee RutuvulO prakRutinunDi suuryuDu jalaanni grahinchi Sushkimpa chEyaDam valana vyaayamam chEyakooDadu.enDalO tiragakooDadu. kaaram pulupu uppu ,ee ruchulani ekkuvaga tinakooDadu.vEDigaa unDE aahaara padaardhaalanu tina kooDadu.madyaanni taaga kooDadu.kotta kunDalO suvaasanalatO kooDina paanakaanni ekkuvagaa panchadaara kalipi manchu gaDDalu kalipi taagaali.aahaaram saadhyamainantagaa drava roopamlO unDElaa chuuskOvaali.paalu , draaksha , neyyi,kobbari neeru, panchadaara veeTini baaga teeskOvaali.visanakarralatO vachchE gaalini sEvinchaali.chandanamuchE pootalu pooyinchukOvaali. sarassulu,diguDubaavulu ,nadulu, challaga unDE udyaanavanaalu, suvaasana kaligi , tElikaga unDE vasTraalni dharinchaali.yantraprEritamaina neeTi dhaaralu gala inTilO (eyir koolarla vanTi sadupaayam )aaru baiTa ,inTiDaabaa paina suvaasana gala pushpaalatO parachabaDina pakkapai pachchakarpooram chandanamulatO taDisina Sareeram kalavaaDai sukhamugaa raatri nidra pOvaali. 5.varsha Rutuvu ------------------- ee RutuvulO gaali paSchima dikkununDi veestundi.anni pairlu molakettutaayi.indraneelamaNi pagilindaa ananta nallani meghaalu aakaaSamlOvyaaptichendi unTaayi.baavulannee sampurNamgaa ninDi unTaayi.neeTi alala taakiDiki vikasinchina kaluvalu, taamaralu kooDaa sarassulalO unTaayi.nadulu, samudraalu ananta gambheeramgaa unTaayi.madyamasthaayilO Sabdham chEstunna mEghaalu ,nemaLLu, kappala SabddhaalatO ninDi unTundi prakRuti.indragOpa purugulu,indradhanassu merupulatO prakaaSavantamgaa unTundi bhoomi.ekkaDa chuusinaa pachchaTi gaDDitOninDina nEla,araTi puvvulu,koDiSapaala puvvulu baagaa vikasistaayi. paata biyyam ,gOdhumalu,yavalu baagaa aahaaramgaa teesukOvaali.nuune ,SonThi kalipina dravaroopa padaardhaalani tinaali.tenevanTivi neeTilO kalipi teesukOvaali.aakaaSOdakam( DairekT vaana neeru )kaachina baavineeru ,parvatamulOni raati pallaallOni neeTini gaanee kolanulOni neeTini gaani traagaali.tElikagaa unDE aahaaraanni nuunetO kalipi teesukOvaali. pagaTipooTa vEDigaa unDEaahaaramlO pulusu upputO kooDina bhOjanam tinaali.tene ee kaalamlO ekkuvaga teesukOvaali.kreemikeeTakaadulu lEni chemmalEni challaTi gaali lEni nippula kumpaTi(hiTar ) kaligi eegalu dOmalu elukalu lEni bhavanamlO nivasinchaali.vanamoolikalatO Sareeraanni mardhinchuTa nalugu peTTuTa snaanam cheyyaDam sugandha dravyaalaina agaru dhuupamulu rangurangula vastraalu dharinchaali.nEtilO vEyinchina pinDi vanTalu tinaali pagaTi nidra kooDadu.tElikagaa arigE padaardhaalu tinakooDadu.manchulO tiragakooDadu. vyaayamam ekkuvagaa chEyakooDadu. 6.SaradRutuvu : ----------------- ee RutuvulO aakaaSamu tellani mEghaalatO ninDi unTundi.bhoomi taDigaa unTundi.rella puvvulu poostundi.saptavaNna , kumudam ,varipairlatObhoomi viraajillutuu unTundi.dikkulanni nirmalamgaa unTaayi.krowncha pakshulu baarulu teeri unTaayi.sarassulu neeTitO ninDi unTaayi.alaa ninDina neeTimadhyalO taamaraakulu , vaaTimadhyalO daagina chEpalu ,hamsalu haayigaa eedutuu unTaayi.ee kaalamlO challagaa tElikagaa unDE aahaarapadaardhaalu ,teepi chEdu ruchulu kaligina aahaarapadaardhaalu baaga teesukOvaali.Saali dhaanyamu .shashTika dhaanyamu,gOdhumalu yavalu pesalu chakkara tEne ivvannee baagaa aakali unnavaariki hitamu.pagalu suryakiraNamulachEta raatri chandra kiraNamulachEta sRuSinchabaDina agastyanakshatramuchEta nirvishamugaa chEyabaDina malarahita,pariSuddha ,Saratkaala prabhaavamuchE pakvamaina neeru amRutatulyamu.ee kaalamlO nowkaavihaaramu manchidi.sannanaina pariSubhramainavastraalanidharinchaali. vaTTivELLu gandhaanni onTiki lEpanamugaaraasukOvaali. saayankaalam mEDApainunDi chandrakiraNaalu sEvinchaali.ee kaalamlO kaDupuninDaa tRuptigaa tinakooDadu.perugu ekkuvagaa tinakooDadu edurugaali, enDa pagaTipooTa nidra ,madyamu manchu veeTini vadilipeTTaali. (aayaa RutuvulalO vaaDamanna padaardhaalani vaaDutuu ee rakamgaa aaru Rutuvulanu aayurvEdamlO varNinchaaru.)

Read 3 Comment(s) posted so far on this Article!

  Page: 1 of 1     
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Get the best Results!
Reach potential customers thru TeluguPeople.com, advertise with us!!
Beauty and Skin Care
For all your favorite branded products of Beauty, Skin Care, Perfumes, Makeup and more!
College Admissions in USA
Guaranteed Admissions or Processing Fee will be refunded. At USAdmissions.com
EducationAndhra.com
One-stop Destination for Information on Educational Resources related to Andhra Pradesh
News
Headline News
Cinema News
Business
Special Stories
Devotion
NRI News
Social Media
Facebook
Movie Gallery
Devotional Gallery
Twitter
Photo Galleries
News Gallery
Cinema Gallery
Beauty Gallery
Fashion Gallery
Sports Gallery
Travel Gallery
Devotion
Classifieds
Jobs
Real Estate
Automobile
Personals

Search TeluguPeople.com

(C) 2000-2019 TeluguPeople.com, All Rights Reserved.