TeluguPeople
  are the trend-setters

 
Articles: Short Stories
జానకి
- Site Administrator
< < Previous   Page: 2 of 4   Next > >  
హైద్దరాబాద్ లో అక్కడి మాటలూ, పద్ధతులూ వింతగా అనిపిస్తే, అమెరికాలో మనుషులతో సహా అన్నీ వింతగా, విచిత్రంగా అనిపించాయి జానకికి. కొత్త దేశంలో, కొత్త వాతావరణానికి, కొత్త రొటీనుకు అలవాటు పడటం మొదలు పెట్టింది జానకి. బయటకు వెళ్ళినప్పుడల్లా గజగజమని వణికే జానకిని చూసి భర్త 'ఎప్పుడూ ఆ నాజూకు నైలాన్ చీరలే కట్టుకుంటే ఎలా? నువ్వు ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నావు, ఇక్కడి వాతావరణానికి తగినట్టుగా డ్రస్ చేసుకోవాలి. నువ్వు మారాలోయ్' అన్నాడు. తనను ఏరికోరి చేసుకున్న భర్తమాటకు సంతోషంగా తల వూపింది. బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు పాంటు, షర్ట్ వేసుకోవడం అలవాటు చేసుకుంది జానకి. అంతేకాకుండా పార్టీలకు వెళ్ళేటప్పుడు రవికి ఇష్టమయినట్లుగా జుట్టు లూజుగా వదిలేసుకోవడం, లిప్ స్టిక్ వేసుకోవడం, హైహీల్స్ వేసుకోవడం నేర్చుకుంది. చూస్తుండగానే ఏళ్ళు ఇట్టే గడిచిపోయాయి. ఈ పది పన్నెండేళ్ళలో జానకి జీవితంలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. జానకికి ఇప్పుడు ముగ్గురు పిల్లలు. వీలైనప్పుడల్లా కోర్సులు తీసుకుంటూ పార్ట్ టైమ్ ఉద్యోగం చేస్తున్న జానకి చివరి వాడు కూడా స్కూలు మొదలు పెట్టగానే ఫుల్ టైమ్ జాబ్ లో చేరిపోయింది. ఇల్లు, పిల్లలతో, ఉద్యోగంతో జానకికి ఇప్పుడు క్షణం తీరిక ఉండదు. పిల్లలు చిన్నవాళ్లుగా వున్నప్పుడు వాళ్ళు ముద్దు మాటలకు, చిన్న తరగతుల్లో వున్నప్పుడు వాళ్ళ తెలివితేటలకు మురిసిపోయిన జానకి వాళ్ళు పెరుగుతున్న కొద్దీ పిల్లల్లో మార్పు రావడం గమనించింది. ఆ మాటే రవితో అంటే 'పెరిగే పిల్లలు వాళ్లు మారక నువ్వూ నేనూ మారతామా?' అంటూ తేలిగ్గా కొట్టిపారేశాడు. భర్త చెప్పింది నిజమే అని ఎంత సరిపుచ్చుకున్నా తల్లిగా జానకి మనసులో ఆందోళన బయలుదేరింది. పెద్దవాడు విజయ్ స్కూలు నించి ఇంటికి వస్తూనే బుక్ బాగ్ ఓ మూలకు విసురుగా గిరాటేసి రూములోకి వెళ్ళిపోయి తలుపులు వేసుకొని ఇల్లు అదిరిపోయేటట్లు మ్యూజిక్ ఆన్ చేసేవాడు. కూతురు రేఖ అస్తమానం 'what is that smell, this house stinks?' ఇల్లంతా 'air freshner' స్ప్రే చెయ్యడం మొదలు పెట్టేది. ఇంట్లో వున్నంతసేపు ఎప్పుడు చూసినా ఫోన్ లో ఎవరితోనో మాట్లాడటమో, పోట్లాడటమో చేస్తుండేది. పైవాళ్ళిద్దరిని చూసి చిన్నవాడు వినోద్ ఇంకా త్వరగా మారిపోతున్నాడనిపించింది జానకికి. ఒకరోజు జానకి పనిమీద బయటకు వెళ్ళపోతుంటే 'do you have to go out with that dot?' అంటూ ప్రశ్నించాడు . వాడు దేనిగురించి మాట్లాడుతున్నాడో తెలియని జానకి ఒక్క క్షణం తెల్లబోయి, తర్వత తనలో తాను నవ్వుకుంది! అమ్మా నాన్నల దగ్గర పెరిగినప్పుడు జానకి నుదుట కుంకుమ దిద్దుకొనేది. పెళ్ళి అయి హైదరాబాద్ వచ్చాక అత్తగారు ఐటెక్స్ తిలకం పట్టుకొచ్చి 'చిన్నపిల్లవు చక్కగా ఇది పెట్టుకో బావుంటుంది' అంటే తిలకం అలవాటు చేసుకుంది. తర్వాత అమెరికా వచ్చాక భర్త అమ్మవారల్లే అంత బొట్టెందుకు అంటే చిన్న బొట్టు పెట్టుకోవడం అలవాటు చేసుకుంది. ఇప్పుడు వేలెడంత లేడు వెధవ 'ఆ డాట్ లేకుండా వుంటే నీ సొమ్మేంపోయిందీ' అని ప్రశ్నిస్తుంటే జానకికి నవ్వొచ్చింది. ఎప్పుడైనా భర్తతో పిల్లల గురించి కంప్లైంట్ చేస్తే వాళ్ళ మీద గట్టిగా అరిచేసి తన బాధ్యత తీరిపోయిందనుకొనేవాడు. తండ్రిని బాహాటంగా ఏమీ అనలేక, మెత్తగా వుండే జానకి మీద వాళ్ళ కోపం, విసుగు అంతా తీర్చుకొనేవారు. జానకి నోరు విప్పి వాళ్ళతో ఏం మాట్లాడబోయినా, వాళ్ళ తప్పొప్పులను సరిచేయబోయినా జానకి యాక్సెంటుని ఎగతాలి చెయ్యడమో, జానకి ఇంగ్లీషుని కరెక్ట్ చెయ్యడమో చేసి అసలు విషయాన్ని పక్కదోవలు పట్టించేవారు. పోనీ ఏదైనా పిచ్చాపాటి మాట్లాడదామంటే, నీకేం తెలియదు. అన్నట్లు చూశేవారు. ఇలా పిల్లల్లో వస్తున్న మార్పు, ఇంట్లో తమతో ప్రవర్తించే తీరు చూసి జానకి భయపడి ఏమి చేయాలో తోచక దిగులు పడ్డం మొదలు పెట్టింది.

Be first to comment on this Article!

< < Previous   Page: 2 of 4   Next > >   
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Get the best Results!
Reach potential customers thru TeluguPeople.com, advertise with us!!
Beauty and Skin Care
For all your favorite branded products of Beauty, Skin Care, Perfumes, Makeup and more!
College Admissions in USA
Guaranteed Admissions or Processing Fee will be refunded. At USAdmissions.com
EducationAndhra.com
One-stop Destination for Information on Educational Resources related to Andhra Pradesh
News
Headline News
Cinema News
Business
Special Stories
Devotion
NRI News
Social Media
Facebook
Movie Gallery
Devotional Gallery
Twitter
Photo Galleries
News Gallery
Cinema Gallery
Beauty Gallery
Fashion Gallery
Sports Gallery
Travel Gallery
Devotion
Classifieds
Jobs
Real Estate
Automobile
Personals

Search TeluguPeople.com

(C) 2000-2019 TeluguPeople.com, All Rights Reserved.